Spørretimespørsmål fra Rune E. Kristiansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om et aktivt samarbeid med Oslo kommune, gitt den prekære mangelen på faglærte lærere i grunnskolen i Oslo

Datert: 30.04.1998
Besvart: 06.05.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rune E. Kristiansen (A)

Spørsmål

Rune E. Kristiansen (A): Oslo er nå i en prekær mangel på faglærte lærere i grunnskolen.

Vil statsråden aktivt gå inn i samarbeid med Oslo kommune for å finne løsninger på dette problemet?


Les hele debatten