Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Om når saken om liberalisering av drosjenæringen kommer til Stortinget

Datert: 30.04.1998
Besvart: 06.05.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Næringslovutvalget la i 1994/95 frem sin innstilling om liberalisering av drosjenæringen. I forbindelse med revidering av samferdselsloven ble denne innstillingen sendt ut til de forskjellige fylkeskommunene til høring.

Hvor langt er denne saken kommet og når kan det forventes at saken kommer til Stortinget?


Les hele debatten