Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at Lånekassen bare gir lån og støtte for 10 måneder, og at studenter som ikke får eller kan ta sommerjobb, henvises til sosialkontoret

Datert: 30.04.1998
Fremsatt av: Eirik Langeland Fjeld (SV)
Besvart: 06.05.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Studenter som får lån og støtte fra Statens lånekasse for Utdanning, får lån og støtte bare for 10 måneder. I sommerferien er det forutsatt at studentene skal forsørge seg selv. Men de studentene som ikke får, eller har anledning til å ta sommerjobb, blir da henvist til sosialkontoret for å få økonomisk støtte. Sosial stønad kan umulig være en del av den offisielle studentfinansieringen.

Hvilke initiativ vil statsråden ta for å bedre studentøkonomien på dette området?


Les hele debatten