Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til samferdselsministeren

Om omprioritering av midlar for å få utbygd Bogeparsellen på stamvegrute 12, som fleirtalet bad om ei vurdering av i Budsjett-innst. S. nr. 13 (1997-98)

Datert: 30.04.1998
Fremsatt av: Leif Lund (A)
Besvart: 06.05.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): I Budsjett-innst. S. nr. 13 (1997-98) ba fleirtalet statsråden om å vurdere omprioritering av midlar for å få utbygd Bogeparsellen på stamveg rute 12.

Kor står denne saka no?


Les hele debatten