Spørretimespørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til miljøvernministeren

Datert: 23.05.1997
Besvart: 04.06.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): I 1996 blei det vedteke å kalke Nisser i Telemark som ein del av den nasjonale handlingsplanen for kalking av Arendalsvassdraget. Planen gjekk ut på å kalke Nisser i 1996 og 1997, og vidare Fyresvatn i 1998 og 1999. Kalking av Nisser har nådd sitt mål etter det fyrste året. Planen var å bruke 4,4 mill. kroner i 1997.

Vil statsråden bidra til at desse ubruka løyvingane allereie i år kan brukast på kalking av Fyresvatn?


Les hele debatten