Spørretimespørsmål fra Børge Brende (H) til kommunal- og regionalministeren

Om at mange familier faller utenfor bostøtteordningen fordi boligen er finansiert av en forretnings- eller sparebank, og ikke Husbanken eller Landbruksbanken

Datert: 30.04.1998
Besvart: 06.05.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): En rapport fra Riksrevisjon viser at mange familier faller utenfor bostøtteordningen. En av årsakene er at de bor i en bolig finansiert av en forretnings- eller sparebank. Ett av kravene i dag for å få bostøtte er at man må bo i borettslag eller boliger som er finansiert av Husbanken eller Landsbruksbanken. At det er begrensinger i forhold til boligens størrelse er greit.

Bør det ikke være situasjonen til dem som eventulet skal få støtte som må være avgjørende, ikke hvordan boligen de bor i er finansiert?


Les hele debatten