Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 30.05.1997
Besvart: 04.06.1997 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): Utette skorsteinar betyr brannfare og annan helserisiko. I Norge er det i åra 1969 til 1987 produsert elementskorsteinar der det indre røykrøret er utett. Slike feil blir ikkje påvist utan ein grundig kontroll i kvar enkelt bygning.

Vil kommunalministeren sørge for nødvendige endringar i lov eller forskrift slik at kommunale myndigheter får både plikt til og mulighet til å gjennomføre trykkprøving av skorsteinspiper for å undersøke om dei er tette?


Les hele debatten