Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til justisministeren

Om praktisering overfor tidligere utvekslingsstudenter av utlendingsforskriftens regler om karantene på 5 år etter studieopphold i Norge hva gjelder arbeidstillatelse

Datert: 05.05.1998
Besvart: 13.05.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): En sveitsisk IT-ekspert som har tilbud om jobb ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen har fått avslag på søknad om arbeids- og oppholdstillatelse fordi han har vært utvekslingsstudent i Norge. UDI legger til grunn at personer som har hatt opphold etter utlendingsforskriften § 4 første ledd ikke kan få arbeidstillatelse før 5 år etter et studieopphold.

Mener statsråden at regelverket skal tolkes så stramt overfor personer som har deltatt på gjensidige utvekslingsprogram?


Les hele debatten