Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til nærings- og handelsministeren

Om tiltak for at alkohollovens bestemmelse om forbud mot alkoholreklame blir fulgt, da Arcus Produkter AS nå to ganger har brutt bestemmelsen

Datert: 07.05.1998
Besvart: 13.05.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Arcus Produkter AS har nå to ganger brutt alkohollovens bestemmelse om forbud mot reklame for alkohol. Første gang var i forbindelse med bladet "Rødt og hvitt", og nå sist i forbindelse med NRKs TV-program med kokken Keith Floyd. Næringsministeren er ansvarlig eiermyndighet for Arcus Produkter AS.

Hvilke tiltak vil næringsministeren iverksette for at bestemmelsen om forbud mot reklame i alkoholloven blir fulgt?


Les hele debatten