Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at musikk- og kulturskoler må være eid og drevet av kommunene for å få statlig tilskudd, noe som setter en stopp for samarbeid med private

Datert: 07.05.1998
Besvart: 13.05.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): Forskriftene for statlig tilskudd til musikk- og kulturskoler setter en stopp for et samarbeid mellom kommuner og private til å kunne gi et musikkskoletilbud, da et av kriteriene er at skolene skal være eid og drevet av kommunene.

Vil statsråden sørge for at en kommune kan oppfylle sin lovpålagte forpliktelse til å tilby barn og unge et musikk- og kulturskoletilbud også i samarbeid med private?


Les hele debatten