Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om at en pasient fra Telemark ble nektet behandling ved et sykehus i Østfold fordi det ikke fikk DRG-betaling, som i stedet skulle gå til Telemark

Datert: 07.05.1998
Besvart på vegne av: Helseministeren
Besvart: 13.05.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): I helseregion II er det fritt sykehusvalg. En pasient fra Telemark som valgte behandling ved et sykehus i Østfold, ble nektet behandling der fordi dette sykehuset ikke fikk DRG-betaling, da denne skulle betales til Telemark.

Mener helseministeren at dette er en riktig forståelse når det gjelder innsatsbasert finansiering?


Les hele debatten