Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til kulturministeren

Datert: 30.05.1997
Besvart: 04.06.1997 av kulturminister Turid Birkeland

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): Stortinget vedtok 6. mars 1997 at lokalradioane skal kunne sende inntil 25 pst. av programstoffet frå sentral leverandør.

Kvifor går det så seint å få sette dette vedtaket ut i livet?


Les hele debatten