Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 30.05.1997
Besvart: 04.06.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): I brev av 13. mai 1997 har kommunane fått brev om at investeringskostnader i samband med 6-års reformen berre blir kompensert for skular med 7 6-åringar eller fleir.

På kva grunnlag har statsråden gitt ei slik melding?


Les hele debatten