Spørretimespørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til landbruksministeren

Om å endre de diskriminerende reglene som medfører at bønder som ønsker å drive samdrift, får reduserte statlige tilskudd

Datert: 08.05.1998
Besvart: 13.05.1998 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): Vil statsråden ta initiativ til å endre de diskriminerende reglene som medfører at bønder som ønsker å drive samdrift, får reduserte statlige tilskudd?


Les hele debatten