Spørretimespørsmål fra Haakon Blankenborg (A) til statsministeren

Om ein meir effektiv kamp mot miljø med "hat-kultur" som mange unge blir verva inn i, der framandhat, framandfrykt, antisemittisme og valdsbruk er sentrale element

Datert: 08.05.1998
Besvart: 13.05.1998 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Haakon Blankenborg (A)

Spørsmål

Haakon Blankenborg (A): Såkalla "hat-kultur" er ei viktig inntektskjelde for ekstreme politiske grupper. Mange unge blir verva inn i miljø der framandfrykt og framandhat, antisemittisme og valdsdyrking er sentrale element. Desse gruppene søkjer ly mellom ytringsfridomen og kriminaliteten.

Vil Regjeringa medverke til ein meir effektiv kamp mot slike miljø?


Les hele debatten