Spørretimespørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til nærings- og handelsministeren

Om at avviklingen av A/S Sydvaranger synes å skje i strid med Stortingets intensjoner og hemmer nødvendig omstilling og utvikling av ny aktivitet

Datert: 08.05.1998
Fremsatt av: Kjell Opseth (A)
Besvart: 13.05.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): A/S Sydvaranger har gjennom årene mottatt store statlige tilskudd for å videreføre virksomheten i Sør-Varanger. Stortinget har sluttet seg til at selskapet skal avvikle sin naturbaserte virksomhet og at statens engasjement skal opphøre innen utgangen av 1998. Avviklingen synes imidlertid å skje i strid med Stortingets intensjoner, og hemmer nødvendig omstilling og utvikling av ny aktivitet.

Kan statsråden bekrefte at Stortingets forutsetninger for avviklingen står fast, og at departementet vil følge opp dette?


Les hele debatten