Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til nærings- og handelsministeren

Om når Regjeringen vil fremme forslag om en frist for det offentlige for saksbehandlingstid, slik at en søknad er innvilget hvis den ikke blir behandlet i tide

Datert: 08.05.1998
Besvart: 13.05.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Næringsminister Sponheim uttalte til VG. 30. oktober 1997 at «Regjeringen vil i løpet av kort tid fremme forslag om å innføre en frist for det offentlige når det gjelder hvor lang tid det er lov å bruke på saksbehandling. Blir ikke søknaden behandlet i tide, er den formelt sett innvilget».

Når vil Regjeringen iverksette dette?


Les hele debatten