Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til helseministeren

Datert: 30.05.1997
Besvart: 04.06.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): En vesentlig del av de som får varige skader i trafikken hører til gruppen hode/nakkeskadde. Gjennom media og ellers er det kjent at det kan være vanskelig for denne skadegruppen å nå fram overfor såvel trygdemyndigheter som forsikringsselskap.

Hva kan statsråden gjøre for å bedre utdannelsen av helsepersonell og høyne kunnskapsnivået vedrørende denne skadegruppen i helsevesenet?


Les hele debatten