Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til sosialministeren

Om usikkerhet om kommunehelsetjenestelovens rekkevidde i saker som gjelder flytting av sterkt pleietrengende personer fra en kommune til en annen

Datert: 12.05.1998
Besvart: 20.05.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): En datter i Sandnes ønsket å flytte sin far som satt isolert og alene i Oslo etter at konen var havnet på sykehjem, til familien på Sandnes. Datteren syntes det da også var riktig å få sin sterkt pleietrengende 80 år gamle senile mor flyttet over til Sandnes. I denne saken er det oppstått usikkerhet om rekkevidden av kommunehelsetjenesteloven.

Vil statsråden se om det er behov for å endre lovteksten slik at det ikke er noen tvil om hvordan kommunene skal behandle slike saker?


Les hele debatten