Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til miljøvernministeren

Om å forsikre om at Naturverforbundets søknad om et ekstraordinært tilskudd på ca. 2 mill. kr ikke vil bli innvilget

Datert: 13.05.1998
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 20.05.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Ifølge opplysninger i pressen har Naturvernforbundet søkt staten om et ekstraordinært tilskudd på ca. 2 mill. kroner. Fra før mottar forbundet som bekjent 3,4 mill. kroner i ordinært statstilskudd.

Kan statsråden forsikre om at søknaden ikke vil bli innvilget?


Les hele debatten