Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til finansministeren

Om hvorvidt skatteplikt for bedrifters godtgjørelse til ansatte for å sykle til og fra jobb er i tråd med Regjeringens helse- og miljøpolitikk

Datert: 14.05.1998
Besvart: 20.05.1998 av finansminister Gudmund Restad

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): Ifølge Aftenposten 14. mai 1998 tilbyr stadig flere bedrifter sine ansatte en godtgjørelse for å sykle til og fra jobb. Tiltaket har i flere tilfeller bidratt til å redusere bedriftenes sykefravær. Men å sykle mot betaling er ikke bare helsebringende. Det er også skattepliktig.

Mener statsråden dette er i tråd med Regjeringens helse- og miljøpolitikk og klare oppfordring til økt fysisk aktivitet?


Les hele debatten