Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utenriksministeren

Om arbeidet andsynes regjeringa i Guatemala, der situasjonen er blitt forverra etter at to menneskerettsforkjemparar vart drepne

Datert: 14.05.1998
Fremsatt av: Ingrid Fiskaa (SV)
Besvart: 20.05.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Situasjonen i Guatemala er blitt forverra etter at dei to menneskerettsforkjemparane erkebiskop Juan José Gerardi og borgarmeister i Santa Cruz del Quiche, Lois Yat, nettopp vart drepne. Erkebiskopen hadde nettopp lagt fram ein rapport om menneskerettssituasjonen, som delvis er finansiert av norsk UD, då han vart drepen. Regjeringa i landet ser ikkje ut til å ta drapa særleg tungt.

Korleis har norske styresmakter tenkt å følgja opp arbeidet andsynes regjeringa i Guatemala?


Les hele debatten