Spørretimespørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om at statens regelverk for annonsering ifølge Suldalsposten brytes, og at departementet ikke vil foreta seg noe fordi det arbeides med regelendringer

Datert: 15.05.1998
Besvart: 20.05.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): Ifølge undersøkelser Suldalsposten har gjort brytes statens regelverk for annonsering. Reglene skal sikre lik informasjon, og er et viktig bidrag til avisenes økonomi etter de borgerliges pressestøttekutt. I svar til Suldalsposten skriver Arbeids- og administrasjonsdepartementet at de ikke vil gjøre noe for at regelverket skal følges, fordi det foretas en vurdering av ordningen.

Mener statsråden det er riktig å bryte et gjeldende regelverk fastsatt ved kongelig resolusjon fordi det arbeides med regelendringer?


Les hele debatten