Spørretimespørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til justisministeren

Om sikkerheten for tamiler som sendes tilbake til Sri Lanka

Datert: 15.05.1998
Besvart: 20.05.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): I dag befinner det seg i Norge flere hundre tamiler som mange har fått avslag på oppholdstillatelse, og en del som ikke har fått sine søknader ferdigbehandlet. Det er et grunnleggende prinsipp i norsk flyktninge- og asylpolitikk at ingen sendes tilbake til opprinnelseslandet hvis det er risiko for forfølgelse og fare for liv og sikkerhet.

Hvordan vurderer justisministeren sikkerheten for tamiler som sendes tilbake til Sri Lanka?


Les hele debatten