Spørretimespørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til miljøvernministeren

Om statlig støtte for å sikre Dunholmen i Nøtterøy kommune som offentlig friområde

Datert: 15.05.1998
Besvart: 27.05.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Sikring av friluftsområder langs Oslofjorden er et kommunalt og statlig ansvar. Dunholmen i Nøtterøy kommune ble i 1991 regulert til offentlig friområde.

Kan Nøtterøy kommune i Vestfold regne med statlig støtte for å sikre seg dette friområdet?


Les hele debatten