Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om kravet om at Norsk Bridgeforbund reduserer tallet på utplasserte utbetalingsautomater fra 157 til 10, da det ved en feil ikke ble satt et tak på antallet

Datert: 19.05.1998
Besvart: 27.05.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Norsk Bridgeforbund fikk 17. september 1996 tillatelse til utplassering av utbetalingsautomater, og inngikk deretter avtaler om å utplassere 157 automater. I ettertid hevder departementet at det ved en inkurie ikke ble satt et tak på antallet, og forlanger nå at forbundet reduserer antallet til 10 automater innen 1. januar 1999.

Finner ikke justisministeren det helt urimelig at en innrømmet feil av departementet skal føre til store problemer for Norsk Bridgeforbund?


Les hele debatten