Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til miljøvernministeren

Om Riksantikvarens varsel om fredningssak for deler av Krinkelkroken-kvartalet i Bergen, i lys av at fylkeskommunen opphevet midlertidig fredning i 1995, og av forvaltningslovens § 35

Datert: 19.05.1998
Besvart: 27.05.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): 2. november 1995 traff Hordaland fylkeskommune i medhold av kulturminneloven § 22 nr. 4 vedtak om midlertidig fredning av Krinkelkroken-kvartalet i Bergen. Fylkeskommunen opphevet sitt vedtak 7. desember 1995. Riksantikvaren har nå varslet oppstart av fredningssak for deler av det samme kvartalet.

Mener statsråden av Rikantikvaren i forhold til vedtak truffet av underordnet antikvarisk myndighet i samme sak er ubundet av de strenge regler for omgjøring av vedtak gitt i forvaltningsloven § 35?


Les hele debatten