Spørretimespørsmål fra Rune E. Kristiansen (A) til finansministeren

Om eventuell produksjon av sedler og mynter i foretak som ikke eies av Norges Bank, som kan få adgang til å skille ut deler av virksomheten i egne selskaper

Datert: 19.05.1998
Besvart: 27.05.1998 av finansminister Gudmund Restad

Rune E. Kristiansen (A)

Spørsmål

Rune E. Kristiansen (A): Jeg er kjent med at Finansdepartementet har til vurdering å gi Norges Bank adgang til å skille ut deler av virksomheten i egne selskaper.

Kan det i den forbindelse være aktuelt at produksjon av sedler og mynter kan skje i andre foretak som ikke eies av Norges Bank?


Les hele debatten