Spørretimespørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at tilskot til opplæring innafor kriminalomsorga ikkje er auka dei siste åra, slik at tilbodet ved fleire anstaltar no er alvorleg svekt

Datert: 20.05.1998
Besvart: 27.05.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): Tilskot til opplæring innafor kriminalomsorga er ikkje auka dei siste åra. Dette har ført med seg ein gradvis reduksjon av timetalet, og tilbodet ved fleire anstaltar er no alvorleg svekt. På sikt kan ein frykte ein dramatisk nedbygging av opplæring innafor kriminalomsorga.

Er dette ein politisk utvikling som statsråden ønskjer?


Les hele debatten