Spørretimespørsmål fra Liv Marit Moland (A) til miljøvernministeren

Om å sørge for nødvendige midler til NIVAs forskningsprosjekt Climex, som trues av nedleggelse

Datert: 20.05.1998
Fremsatt av: Gunnar Halvorsen (A)
Besvart: 27.05.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Liv Marit Moland (A)

Spørsmål

Liv Marit Moland (A): Forskningsprosjektet Climex, som blir drevet av NIVA, har til nå kostet ca. 25 mill. kroner. Prosjektet skulle vært avsluttet og evaluert innen 3 år. Det trues nå av nedleggelse på grunn av manglende bevilgninger.

Vil statsråden sørge for at prosjektet blir tilført nødvendige midler?


Les hele debatten