Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om krav til dokumentasjon på skadeomfanget for fiskerinæringen for at fellingskvotene for kystsel skal økes

Datert: 22.05.1998
Besvart: 27.05.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Fiskeridirektoratet foreslo en generell økning på 20 % av kvoten for felling av kystsel, samt 30 % økning i fellingen i forhold til 1997-nivået, i områder der sel utgjør et spesielt problem for fiskerinæringen. En forutsetning for kvoteøkningen er at det foreligger dokumentasjon på skadeomfanget. Fiskeridirektoratets forslag ble ikke godkjent av Fiskeridepartementet.

Hvilken dokumentasjon på skadeomfanget er det som kreves for at fellingskvotene for kystsel skal økes?


Les hele debatten