Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til miljøvernministeren

Om at papp- og papiravfall fra en nærbutikk i Digermulen i Lofoten fraktes til et deponi på Østlandet, og videre til et fjernvarmeanlegg i Kiruna i Sverige

Datert: 22.05.1998
Besvart: 27.05.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): En nærbutikk i Digermulen i Lofoten sorterer ut sitt papp- og papiravfall. Dette avfallet fraktes, via omveier og mellomlagringer, til et deponi på Østlandet. Dette deponiet har vært fullt siden jul, og avfallet har da blitt fraktet til et fjernvarmeanlegg i Kiruna i Sverige. Mesteparten av transporten foregår med vogntog som bruker ca. 5 liter diesel på mila.

Synes miljøvernministeren at dette er en fornuftig og miljømessig håndtering av avfallet, og ville det ikke vært bedre at avfallet ble brent i Digermulen?


Les hele debatten