Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til kulturministeren

Om å sikre alle seere tilgang på viktige TV-overførte sportsbegivenheter, med henvisning til daværende representant Bondeviks forslag i 1997

Datert: 15.05.1998
Besvart: 27.05.1998 av kulturminister Anne Enger

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Representant Bondevik fremmet i 1997 forslag om at TV-selskap underlagt norsk lov ikke kan få enerett på overføring av viktige sportsbegivenheter, dersom dette vil frata mange nordmenn muligheten til å følge slike begivenheter i direkte TV-overføringer.

Mener statsråden dette er et godt forslag for å sikre flest mulig seere tilgang på viktige sportssendinger uten at idretten mister inntekter, og hva vil statsråden gjøre for å sikre alle seere tilgang på nasjonale og internasjonale TV-overførte sportsbegivenheter?


Les hele debatten