Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om utarbeiding av en plan for å bedre studentpresttjenesten

Datert: 08.05.1998
Besvart: 27.05.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): Det vises til Innst. S. nr. 101 (1993-94) hvor et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ber om at det utarbeides en plan for å bedre studentprestetjenesten.

Hvordan er dette fulgt opp av departementet?


Les hele debatten