Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om påvisningen av at en del skoler i Aust-Agder består av asbestholdige bygningsmaterialer

Datert: 14.05.1998
Besvart: 27.05.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Det er konstatert at en del skoler i Agder-fylkene både ut- og innvendig består av asbestholdige bygningsmaterialer. Under visse forutsetninger som for eksempel ved oppussingsarbeid, hærverk og manglende vedlikehold på skolebygningene kan dette farlige materialet spre seg rundt i skolebygningene. Dette er meget alvorlig da barn og unge lettere vil kunne skades av dette materialet enn voksne.

Hva mener statsråden må gjøres for å håndtere denne situasjonen på en fullt ut forsvarlig måte?


Les hele debatten