Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til forsvarsministeren

Om at det godtas at NATO-styrker bruker ammunisjon laget av atomavfall i forsvaret av Norge, og om å ta initiativ til et forbud mot slik ammunisjon

Datert: 13.05.1998
Fremsatt av: Erik Solheim (SV)
Besvart: 27.05.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Ifølge opplysninger fra NTB godtar norske myndigheter at NATO-styrker bruker ammunisjon laget av atomavfall i forsvaret av Norge. Dette radioaktive avfallet er selvsagt farlig, og mange hevder at bruken av disse våpnene i Golf-krigen er årsaken til det såkalte "Golfkrig-syndromet", som rammet mange soldater og sivile under og etter krigen.

Vil Regjeringen ta initiativ, innenfor NATO, til at bruk av slike våpen forbys, og har Regjeringen selv gjort noen analyser av hvilke konsekvenser bruk av slike våpen kan ha?


Les hele debatten