Spørretimespørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til miljøvernministeren

Om grunnen til at Miljøverndepartementet vurderer om kommunedelplanen - arealdelen - i Jondal kommune i Hordaland er i strid med nasjonale interesser

Datert: 13.05.1998
Besvart: 27.05.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP): Kva er grunnen til at Miljøverndepartementet vurderer om kommunedelplanen - arealdelen i Jondal kommune i Hordaland er i strid med nasjonale interesser, og vil på denne bakgrunn krevje endringar i planen?


Les hele debatten