Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om hvorvidt forslaget om å avvikle ungdomsgarantien for unge mellom 20 og 24 år har bakgrunn i statsrådens ledighetstall på 700 for disse, i lys av Arbeidsdirektoratets tall på 7772

Datert: 20.05.1998
Besvart: 27.05.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): I Stortingets muntlige spørretime 20. mai 1998 opplyste statsråd Løwer at ledigheten blant unge mellom 20 og 24 år var på 700. I Arbeidsdirektoratets månedsstatistikk april 1998 er dette tallet 7 772.

Betyr dette at departementet sitter inne med andre tall enn direktoratet, og er det på bakgrunn av tallet 700 at Regjeringen foreslår å avvikle ungdomsgarantien for unge mellom 20 og 24 år?


Les hele debatten