Spørretimespørsmål fra Tron Erik Hovind (Sp) til miljøvernministeren

Om å sikre jordbruks- og friområdene på det sentrale Østlandet, som er utsatt for stort press pga. sentralisering og de rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging

Datert: 20.05.1998
Besvart: 27.05.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Tron Erik Hovind (Sp)

Spørsmål

Tron Erik Hovind (Sp): I henhold til rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging skal det tilrettelegges for en mest mulig effektiv, miljøvennlig og trygg transport, samtidig som omfanget av transporten skal begrenses i størst mulig grad. Disse retningslinjene kombinert med sentralisering skaper stort press på jordbruks- og friområder på det sentrale Østlandet.

Vil statsråden foreta seg noe for å sikre at disse områdene i større grad blir forbeholdt jordbruk og friområder i fremtiden?


Les hele debatten