Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om Regjeringens tilsidesetting av høgskolestyrevedtak sett i forhold til styreansvaret etter universitetslovens § 4, og saken vedr. lærerutdannelsen ved Høgskolen i Hedmark

Datert: 20.05.1998
Besvart: 27.05.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Ifølge oppslag i pressen vil Regjeringen si nei til høgskolestyrets vedtak om å samlokalisere lærerutdannelsen ved Høgskolen i Hedmark til Hamar. Dette blir i tilfelle annen gang i løpet av kort tid hvor Regjeringen setter til side høgskolestyrevedtak om omstillinger.

Hvorledes vurderer statsråden denne praksis i forhold til det ansvar styret har etter universitetsloven § 4?


Les hele debatten