Spørretimespørsmål fra Rita Tveiten (A) til helseministeren

Om Stortinget sitt vedtak i 1996 om å setja i gang forsøk der jordmødre og helsesøstre får forskrivingsrett til p-piller, og kvifor forsøka enno ikkje er komne i gang

Datert: 22.05.1998
Besvart: 27.05.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Rita Tveiten (A)

Spørsmål

Rita Tveiten (A): I samband med handsaming av abortmeldinga i 1996, vedtok Stortinget at Sosial- og helsedepartementet skulle setja i gang forsøk der jordmødre og helsesøstre får foreskrivingsrett til p-piller. Siktemålet var å førebyggja uønska svangerskap.

Kva er grunnen til at slike forsøk ennå ikkje er komen i gang?


Les hele debatten