Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til sosialministeren

Om når feil praktisering av samordningsloven for etterlattepensjoner og egenopptjente pensjoner fra hhv. folketrygden og Statens Pensjonskasse vil bli rettet opp

Datert: 22.05.1998
Besvart: 27.05.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): Stortinget har flere ganger fattet vedtak om at Regjeringen må sørge for riktig praktisering av samordningsloven sist, i Innst. S. nr. 66 (1996-97). Det ble da forutsatt at Regjeringen skulle følge opp saken og komme tilbake til Stortinget med lovforslag innen rimelig tid.

Når vil feil praktisering av samordningsloven for etterlattepensjoner og egenopptjente pensjoner fra henholdsvis folketrygden og Statens Pensjonskasse bli rettet opp?


Les hele debatten