Muntlig spørsmål fra Erik Solheim (SV) til utenriksministeren

Om hva som vil skje hvis USA bomber Iraks lagre av biologiske og kjemiske våpen, lagrene eksploderer og våpnene spres ut over sivilbefolkningen

Datert: 18.02.1998
Besvart: 18.02.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV):


Les hele debatten