Muntlig spørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til sosialministeren

Om at Harstad kommune har innført ei ordning der flyktningar får dobbelt så mykje i sosialstønad som det nordmenn får

Datert: 18.02.1998
Besvart: 18.02.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP):


Les hele debatten