Spørretimespørsmål fra Gunnar Breimo (A) til kulturministeren

Om at andelen for Nordland fylke av tippemidlene til idrett har vært betydelig mindre de siste årene enn tidligere

Datert: 26.05.1998
Besvart: 03.06.1998 av kulturminister Anne Enger

Gunnar Breimo (A)

Spørsmål

Gunnar Breimo (A): De siste årene har Nordland fylke fått tildelt betydelig mindre andel av tippemidlene til idrett enn tidligere. I fjor fikk for eksempel Nordland 30,8 % av godkjent søknadssum, mens Oppland fikk hele 87,3 %. Dette har ført til utsettelse av mange anlegg.

Vil kulturministeren gjøre noe for å rette på dette misforholdet?


Les hele debatten