Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til samferdselsministeren

Om å omdisponere midler som nyttes i en del mindre riks- og fylkesvegfergesamband, til finansiering av fastlandsforbindelser, der dette på sikt kan gi besparelser

Datert: 20.05.1998
Besvart: 03.06.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): En del mindre riks- og fylkesfergesamband sliter med for dårlige rutetilbud samtidig som offentlige tilskudd til drift av fergene og vedlikehold av fergeleiene er forholdsvis stor.

Vil samferdselsministeren gå inn for at midler som nyttes til slik drift og vedlikehold kan omdisponeres til finansiering av fastlandsforbindelser der dette på sikt vil kunne gi offentlige besparelser?


Les hele debatten