Spørretimespørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til samferdselsministeren

Om større fleksibilitet i vegnormene tilknyttet gang- og sykkelveger av jordvernhensyn, slik Våle kommune har ønsket i forbindelse med Rv 35

Datert: 20.05.1998
Besvart: 03.06.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Trafikksikkerhet er et satsingsområde for Regjeringen. I den sammenheng er bygging av gang- og sykkelveier viktig. Det er også nødvendig å ta hensyn til jordvern i den forbindelse. Da må dimensjonering av gangveien og avstand mellom kjørevei/gangvei vurderes.

Kan departementet vurdere en større fleksibilitet i veinormene slik for eksempel Våle kommune har ønsket i forbindelse med byggingen av gangvei langs rv 35?


Les hele debatten