Spørretimespørsmål fra Ola Røtvei (A) til samferdselsministeren

Om når bompengeproposisjonen for ny Rv 35 gjennom Lunner kommune blir lagt fram for Stortinget

Datert: 22.05.1998
Besvart: 03.06.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Ola Røtvei (A)

Spørsmål

Ola Røtvei (A): I St. prp. nr. 1 (1997-98) for Samferdselsdepartementet sies det at departementet tar sikte på å legge fram en bompengeproposisjon for ny rv 35 gjennom Lunner kommune for Stortinget etter planavklaring. Det foreligger planavklaring.

Når vil samferdselsministeren legge fram bompengeproposisjonen?


Les hele debatten