Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Om å hindre at redningsberedskapen ved 333-skvadronen på Andøya nedlegges, slik forsvarssjefen har besluttet

Datert: 28.05.1998
Besvart: 03.06.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Forsvarssjefen har besluttet å nedlegge redningsberedskapen ved 333 skvadronen på Andøya. Dette skjer i en periode hvor det er et sterkt behov for å øke rednings- og overvåkningsberedskapen i Norskehavet og Barentshavet.

Betyr forsvarssjefens beslutning at Forsvaret stiller spørsmål ved om Orionskvadronen i fremtiden skal inngå som del av redningsberedskapen, og hva vil statsråden gjøre for å hindre at redningsberedskapen ved 333 skvadronen på Andøya nedlegges?


Les hele debatten