Spørretimespørsmål fra Gunn Olsen (A) til kommunal- og regionalministeren

Om avslag på en turnussøknad fra et behandlingskollektiv for ungdom med rusproblemer, og om å gi slike kollektiv dispensasjon fra arbeidsmiljølovens §§ 46 og 47

Datert: 28.05.1998
Besvart: 03.06.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Kommunal- og regionaldepartementet har avslått en søknad om turnus, fra et kollektiv for ungdom med rusproblemer, med henvisning til arbeidsmiljøloven §§ 46 og 47. Konsekvensen av avslaget er at offentlige og private kollektiver drives uten godkjente turnuser. Hvis avslaget skal følges opp, betyr det nedleggelse av denne typen institusjoner.

Hva kan statsråden gjøre for at disse kan få dispensasjon fra arbeidsmiljøloven slik at det blir mulig å drive behandlingskollektiv for ungdom og voksne?


Les hele debatten